Skip to main content

Soporativan značenje

šta znači Soporativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Soporativan (od latinske reči: soporativus) uspavan, koji uspavljuje, uspavljujući;figurativno: dosadan.

Reč Soporativan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. сопоративус) успаван, који успављује, успављујући; фиг. досадан.


Sopran muz. najviši ženski ili dečji glas, diskant; pevač ili pevačica koja...
Soporifera pl. med. sredstva, lekovi za uspavljivanje. ...
Soporativan uspavan, koji uspavljuje, uspavljujući; fig. dosadan....
Sopor spavanje, dremanje; med. duboka dremljivost, želja za spavanjem. ...
Sopirati uspavati, uspavaljiva-ti, opijati, opiti, utišati, ublažiti, utoliti...
Sopijencia pl. med. lekovi za uspavljivanje, ublažavanje, utoljavanje, uminjav...
Sve reči na slovo s