Skip to main content

Soporifera značenje

šta znači Soporifera

Na latinici: Definicija i značenje reči Soporifera (latinski sopor čvrst san, dubok san, soporifera) pl.medicina: sredstva, lekovi za uspavljivanje.

Reč Soporifera sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. сопор чврст сан, дубок сан, сопорифера) пл. мед. средства, лекови за успављивање.


Sopran muz. najviši ženski ili dečji glas, diskant; pevač ili pevačica koja...
Soporifera pl. med. sredstva, lekovi za uspavljivanje. ...
Soporativan uspavan, koji uspavljuje, uspavljujući; fig. dosadan....
Sopor spavanje, dremanje; med. duboka dremljivost, želja za spavanjem. ...
Sopirati uspavati, uspavaljiva-ti, opijati, opiti, utišati, ublažiti, utoliti...
Sopijencia pl. med. lekovi za uspavljivanje, ublažavanje, utoljavanje, uminjav...
Sve reči na slovo s