Skip to main content

Sopran značenje

šta znači Sopran

Na latinici: Definicija i značenje reči Sopran (ital. soprano) muz. najviši ženski ili dečji glas, diskant; pevač ili pevačica koja peva ovaj glas.

Reč Sopran sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. сопрано) муз. највиши женски или дечји глас, дискант; певач или певачица која пева овај глас.


Sopran muz. najviši ženski ili dečji glas, diskant; pevač ili pevačica koja...
Soporifera pl. med. sredstva, lekovi za uspavljivanje. ...
Soporativan uspavan, koji uspavljuje, uspavljujući; fig. dosadan....
Sopor spavanje, dremanje; med. duboka dremljivost, želja za spavanjem. ...
Sopirati uspavati, uspavaljiva-ti, opijati, opiti, utišati, ublažiti, utoliti...
Sopijencia pl. med. lekovi za uspavljivanje, ublažavanje, utoljavanje, uminjav...
Sve reči na slovo s