Skip to main content

špica značenje

šta znači špica

Na latinici: Definicija i značenje reči špica (nem. Spitze) čipka; semenka; palac na točku; tekst i slike koji se projipira-ju na početku filma ili televizijske emisije.

Reč špica sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Спитзе) чипка; семенка; палац на точку; текст и слике који се пројипира-ју на почетку филма или телевизијске емисије.


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
  • 2021-07-22 12:08:36

    ljiljana

    Reci koje govorim

Sve reči na slovo s