Skip to main content

Spirituoze značenje

šta znači Spirituoze

Na latinici: Definicija i značenje reči Spirituoze (od latinske reči: spirituosa) pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića.

Reč Spirituoze sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. спиритуоса) пл. пића која садрже алкохола, алкохолна пића.


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s