Skip to main content

Spirituelan značenje

šta znači Spirituelan

Na latinici: Definicija i značenje reči Spirituelan (fr. spirituel) bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duhovnički, crkveni.

Reč Spirituelan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. спиритуел) богат духом, духовит, оштроуман; духовни, бестелесни, натчулни; духовнички, црквени.


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s