Skip to main content

Spisitas značenje

šta znači Spisitas

Na latinici: Definicija i značenje reči Spisitas (latinski spissitas)medicina: gustoća, zgusnu-tost tečnih tela (usled čega postaju manje tečna, npr. krvi).

Reč Spisitas sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. списситас) мед. густоћа, згусну-тост течних тела (услед чега постају мање течна, нпр. крви).


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s