Skip to main content

špigl-ajer značenje

šta znači špigl-ajer

Na latinici: Definicija i značenje reči špigl-ajer (nem. Spiegel-eier) pl. kup. jaja pržena cela, jaja na oko

Reč špigl-ajer sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Спиегел-еиер) пл. куп. јаја пржена цела, јаја на око


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s