Skip to main content

špiglmetal značenje

Šta znači špiglmetal

Na latinici: Definicija i značenje reči špiglmetal (nem. Spiegelmetall) slitina (le-gura) bakra i kalaja, često sa nešto arsena ili nikla (za metalna ogledala).

Reč špiglmetal napisana unazad: latemlgipš

špiglmetal se sastoji od 10 slova.

Šta je špiglmetal

На Ћирилици: (нем. Спиегелметалл) слитина (ле-гура) бакра и калаја, често са нешто арсена или никла (за метална огледала).

Slično: 
špiclov tajni policajac; fig. prepreden čovek, prepredenjak...
špica čipka; semenka; palac na točku; tekst i slike koji se projipira-ju n...
špic vrh, šiljak; stara rasa pasa male glave i šiljastih ušiju; saobraća...
špinat bog. spanać, jednogodišnja biljka iz familije loboda, čije se lišće ...
špilšul dečje zabavi-šte, igralište za decu....
špilhonorar novčana nagrada koju glumac ili pevač, pored redovne plate, prima z...
Sve reči na slovo sh