Skip to main content

špiglmetal značenje

šta znači špiglmetal

Na latinici: Definicija i značenje reči špiglmetal (nem. Spiegelmetall) slitina (le-gura) bakra i kalaja, često sa nešto arsena ili nikla (za metalna ogledala).

Reč špiglmetal sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Спиегелметалл) слитина (ле-гура) бакра и калаја, често са нешто арсена или никла (за метална огледала).


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s