Skip to main content

špijun značenje

šta znači špijun

Na latinici: Definicija i značenje reči špijun (ital. spione) uhoda; dostavljač, doušnik, potkazivač.

Reč špijun sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. спионе) ухода; достављач, доушник, потказивач.


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s