Skip to main content

špijunaža značenje

šta znači špijunaža

Na latinici: Definicija i značenje reči špijunaža (fr. espionnage) uhođenje, vrebanje; dostavljanje, potkazivanje.

Reč špijunaža sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. еспионнаге) ухођење, вребање; достављање, потказивање.


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s