Skip to main content

špijunaža značenje

Šta znači špijunaža

Na latinici: Definicija i značenje reči špijunaža (fr. espionnage) uhođenje, vrebanje; dostavljanje, potkazivanje.

Reč špijunaža napisana unazad: ažanujipš

špijunaža se sastoji od 9 slova.

Šta je špijunaža

На Ћирилици: (фр. еспионнаге) ухођење, вребање; достављање, потказивање.

Slično: 
špiclov tajni policajac; fig. prepreden čovek, prepredenjak...
špica čipka; semenka; palac na točku; tekst i slike koji se projipira-ju n...
špic vrh, šiljak; stara rasa pasa male glave i šiljastih ušiju; saobraća...
špinat bog. spanać, jednogodišnja biljka iz familije loboda, čije se lišće ...
špilšul dečje zabavi-šte, igralište za decu....
špilhonorar novčana nagrada koju glumac ili pevač, pored redovne plate, prima z...
Sve reči na slovo sh