Skip to main content

špijunirati značenje

Šta znači špijunirati

Na latinici: Definicija i značenje reči špijunirati (fr. espionner) uhoditi, potajno motriti (čiji rad, kretanje nekoga).

Reč špijunirati napisana unazad: itarinujipš

špijunirati se sastoji od 11 slova.

Šta je špijunirati

На Ћирилици: (фр. еспионнер) уходити, потајно мотрити (чији рад, кретање некога).

Slično: 
špiclov tajni policajac; fig. prepreden čovek, prepredenjak...
špica čipka; semenka; palac na točku; tekst i slike koji se projipira-ju n...
špic vrh, šiljak; stara rasa pasa male glave i šiljastih ušiju; saobraća...
špinat bog. spanać, jednogodišnja biljka iz familije loboda, čije se lišće ...
špilšul dečje zabavi-šte, igralište za decu....
špilhonorar novčana nagrada koju glumac ili pevač, pored redovne plate, prima z...
Sve reči na slovo sh