Skip to main content

špilhonorar značenje

šta znači špilhonorar

Na latinici: Definicija i značenje reči špilhonorar (nem. Spiel, latinski honorarium) novčana nagrada koju glumac ili pevač, pored redovne plate, prima za svako veče kad igra, ili kad jednog dana dvaput igra.

Reč špilhonorar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нем. Спиел, лат. хонорариум) новчана награда коју глумац или певач, поред редовне плате, прима за свако вече кад игра, или кад једног дана двапут игра.


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s