Skip to main content

špilman značenje

šta znači špilman

Na latinici: Definicija i značenje reči špilman (nem. Spielmann) svirač, muzikant; u srednjovekovnoj Nemačkoj: putujući pes-nikpevač (slično srpskom guslaru).

Reč špilman sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Спиелманн) свирач, музикант; у средњовековној Немачкој: путујући пес-никпевач (слично српском гуслару).


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s