Skip to main content

špinat značenje

šta znači špinat

Na latinici: Definicija i značenje reči špinat (od latinske reči: spinacum,od italijanske reči: spinaca,od nemačke reči: Spinat) bog. spanać, jednogodišnja biljka iz familije loboda, čije se lišće upotrebljava za ishranu.

Reč špinat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. спинацум, итал. спинаца, нем. Спинат) бог. спанаћ, једногодишња биљка из фамилије лобода, чије се лишће употребљава за исхрану.


Spisitas med. gustoća, zgusnu-tost tečnih tela ....
Spirohete i dr. bolesti....
Spirometar sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha....
Spiritus disanje, dah; životni dah, život; duh, duša, jak i preduzimljiv duh...
Spirituoze pl. pića koja sadrže alkohola, alkoholna pića....
Spirituelan bogat duhom, duhovit, oštrouman; duhovni, bestelesni, natčulni; duh...
Sve reči na slovo s