Skip to main content

štab značenje

šta znači štab

Na latinici: Definicija i značenje reči štab (nem. Stab) 1. vojska: oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici komandantu (puka, brigade, divizije, armije); 2. glavni rukovodeći organ nečega, vrhovno vođstvo.

Reč štab sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Стаб) 1. вој. официри додељени као помоћници, сарадници и саветници команданту (пука, бригаде, дивизије, армије); 2. главни руководећи орган нечега, врховно вођство.


Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Sve reči na slovo s