Skip to main content

štab značenje

Šta znači štab

Na latinici: Definicija i značenje reči štab (nem. Stab) 1. vojska: oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici komandantu (puka, brigade, divizije, armije); 2. glavni rukovodeći organ nečega, vrhovno vođstvo.

Reč štab napisana unazad: batš

štab se sastoji od 4 slova.

Šta je štab

На Ћирилици: (нем. Стаб) 1. вој. официри додељени као помоћници, сарадници и саветници команданту (пука, бригаде, дивизије, армије); 2. главни руководећи орган нечега, врховно вођство.

Slično: 
štafirati 1. snabdeti potrebnim, spremiti ; 2. ukrasi-ti, nakititi ; 3. sliv....
štafeta glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak; sp. 1. utakmica u trčanju u ko...
štafelaj drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi....
štampa tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni li...
štala staja za goveda i konje....
štab 1. voj. oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici koman...
Sve reči na slovo sh