Skip to main content

Stavka značenje

šta znači Stavka

Na latinici: Definicija i značenje reči Stavka Stavka je imenica koja znači odlomak, deo u knjizi ili na dokumentu.

Reč Stavka sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Ставка је именица која значи одломак, део у књизи или на документу.


Stavka Stavka je imenica koja znači odlomak, deo u knjizi ili na dokumentu....
Staklo Staklo je amorfni tvrdi materijal obično izbrušen i providan, napravl...
Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Sve reči na slovo s