Skip to main content

Staciovirati značenje

šta znači Staciovirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Staciovirati (fr. stationner) namestiti, postaviti, npr. stražu.

Reč Staciovirati napisana unazad: staciovirati i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. статионнер) наместити, поставити, нпр. стражу.

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači