Skip to main content

Staciovirati značenje

šta znači Staciovirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Staciovirati (fr. stationner) namestiti, postaviti, npr. stražu.

Reč Staciovirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. статионнер) наместити, поставити, нпр. стражу.


Stavka Stavka je imenica koja znači odlomak, deo u knjizi ili na dokumentu....
Staklo Staklo je amorfni tvrdi materijal obično izbrušen i providan, napravl...
Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Sve reči na slovo s