Skip to main content

Stacionar značenje

šta znači Stacionar

Na latinici: Definicija i značenje reči Stacionar (latinski statio,od nemačke reči: Stationar) manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesničke prihvatilište.

Reč Stacionar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. статио, нем. Статионар) мања здравствена установа у којој болесници могу да леже, болесничке прихватилиште.


Stavka Stavka je imenica koja znači odlomak, deo u knjizi ili na dokumentu....
Staklo Staklo je amorfni tvrdi materijal obično izbrušen i providan, napravl...
Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Sve reči na slovo s