Skip to main content

Stacionar značenje

šta znači Stacionar

Na latinici: Definicija i značenje reči Stacionar (latinski statio,od nemačke reči: Stationar) manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesničke prihvatilište.

Reč Stacionar napisana unazad: stacionar i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. статио, нем. Статионар) мања здравствена установа у којој болесници могу да леже, болесничке прихватилиште.

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači