Skip to main content

štafelaj značenje

Šta znači štafelaj

Na latinici: Definicija i značenje reči štafelaj (nem. Staffelei) drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi.

Reč štafelaj napisana unazad: jalefatš

štafelaj se sastoji od 8 slova.

Šta je štafelaj

На Ћирилици: (нем. Стаффелеи) дрвене ногаре на којима стоји слика док је сликар ради.

Slično: 
štafirati 1. snabdeti potrebnim, spremiti ; 2. ukrasi-ti, nakititi ; 3. sliv....
štafeta glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak; sp. 1. utakmica u trčanju u ko...
štafelaj drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi....
štampa tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni li...
štala staja za goveda i konje....
štab 1. voj. oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici koman...
Sve reči na slovo sh