Skip to main content

štafelaj značenje

šta znači štafelaj

Na latinici: Definicija i značenje reči štafelaj (nem. Staffelei) drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi.

Reč štafelaj sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Стаффелеи) дрвене ногаре на којима стоји слика док је сликар ради.


Stavka Stavka je imenica koja znači odlomak, deo u knjizi ili na dokumentu....
Staklo Staklo je amorfni tvrdi materijal obično izbrušen i providan, napravl...
Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Sve reči na slovo s