Skip to main content

štafeta značenje

šta znači štafeta

Na latinici: Definicija i značenje reči štafeta (ital. staffetta,od francuske reči: estafette) glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak;sport: 1. utakmica u trčanju u kojoj svaki trkač predaje palicu ili zastavicu svom narednom tr-kaču; ekipa koja učestvuje u tom takmičenju; 2. palica ili zastavica koja se predaje u ovom ili kakvom drugom takmičenju; 3. trčanje koje omladina izvodi po Jugoslaviji svake godine (od 1945) u čast Titovog rođendane, za Dan mladosti.

Reč štafeta napisana unazad: štafeta i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. стаффетта, фр. естафетте) гласоноша, скоротеча, гласник, улак; сп. 1. утакмица у трчању у којој сваки тркач предаје палицу или заставицу свом наредном тр-качу; екипа која учествује у том такмичењу; 2. палица или заставица која се предаје у овом или каквом другом такмичењу; 3. трчање које омладина изводи по Југославији сваке године (од 1945) у част Титовог рођендане, за Дан младости.

Slično: 
Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Sve reči na slovo s