Skip to main content

štafeta značenje

Šta znači štafeta

Na latinici: Definicija i značenje reči štafeta (ital. staffetta,od francuske reči: estafette) glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak;sport: 1. utakmica u trčanju u kojoj svaki trkač predaje palicu ili zastavicu svom narednom tr-kaču; ekipa koja učestvuje u tom takmičenju; 2. palica ili zastavica koja se predaje u ovom ili kakvom drugom takmičenju; 3. trčanje koje omladina izvodi po Jugoslaviji svake godine (od 1945) u čast Titovog rođendane, za Dan mladosti.

Reč štafeta napisana unazad: atefatš

štafeta se sastoji od 7 slova.

Šta je štafeta

На Ћирилици: (итал. стаффетта, фр. естафетте) гласоноша, скоротеча, гласник, улак; сп. 1. утакмица у трчању у којој сваки тркач предаје палицу или заставицу свом наредном тр-качу; екипа која учествује у том такмичењу; 2. палица или заставица која се предаје у овом или каквом другом такмичењу; 3. трчање које омладина изводи по Југославији сваке године (од 1945) у част Титовог рођендане, за Дан младости.

Slično: 
štafirati 1. snabdeti potrebnim, spremiti ; 2. ukrasi-ti, nakititi ; 3. sliv....
štafeta glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak; sp. 1. utakmica u trčanju u ko...
štafelaj drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi....
štampa tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni li...
štala staja za goveda i konje....
štab 1. voj. oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici koman...
Sve reči na slovo sh