Skip to main content

štafirati značenje

Šta znači štafirati

Na latinici: Definicija i značenje reči štafirati (nem. staffieren) 1. snabdeti potrebnim, spremiti (npr. sobu); 2. ukrasi-ti, nakititi (npr. odelo); 3. sliv. ukrasiti, oživeti sliku dodavanjem pojedinih figura ili grupa (up. stafaža).

Reč štafirati napisana unazad: itarifatš

štafirati se sastoji od 9 slova.

Šta je štafirati

На Ћирилици: (нем. стаффиерен) 1. снабдети потребним, спремити (нпр. собу); 2. украси-ти, накитити (нпр. одело); 3. слив. украсити, оживети слику додавањем појединих фигура или група (уп. стафажа).

Slično: 
štafirati 1. snabdeti potrebnim, spremiti ; 2. ukrasi-ti, nakititi ; 3. sliv....
štafeta glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak; sp. 1. utakmica u trčanju u ko...
štafelaj drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi....
štampa tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni li...
štala staja za goveda i konje....
štab 1. voj. oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici koman...
Sve reči na slovo sh