Skip to main content

Stagnacija značenje

šta znači Stagnacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Stagnacija (od latinske reči: stagnatio) stajanje, zastoj, zastalost, labavost, npr. u industriji, trgovačkim poslovima itd.

Reč Stagnacija napisana unazad: stagnacija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. стагнатио) стајање, застој, засталост, лабавост, нпр. у индустрији, трговачким пословима итд.

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači