Skip to main content

štala značenje

šta znači štala

Na latinici: Definicija i značenje reči štala (nem. Stall) staja za goveda i konje.

Reč štala sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Сталл) стаја за говеда и коње.


Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Sve reči na slovo s