Skip to main content

štala značenje

Šta znači štala

Na latinici: Definicija i značenje reči štala (nem. Stall) staja za goveda i konje.

Reč štala napisana unazad: alatš

štala se sastoji od 5 slova.

Šta je štala

На Ћирилици: (нем. Сталл) стаја за говеда и коње.

Slično: 
štafirati 1. snabdeti potrebnim, spremiti ; 2. ukrasi-ti, nakititi ; 3. sliv....
štafeta glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak; sp. 1. utakmica u trčanju u ko...
štafelaj drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi....
štampa tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni li...
štala staja za goveda i konje....
štab 1. voj. oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici koman...
Sve reči na slovo sh