Skip to main content

Stalagmit značenje

šta znači Stalagmit

Na latinici: Definicija i značenje reči Stalagmit (od grčke reči: stalagma kap, kaplja)Minerali: kapljanik koji se slaže na tlu kapanjem vode sa tavana pećine, kupasta ledena sveća;suprotno: stalaktit.

Reč Stalagmit napisana unazad: stalagmit i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. сталагма кап, капља) мин. капљаник који се слаже на тлу капањем воде са тавана пећине, купаста ледена свећа; супр. сталактит.

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači