Skip to main content

Stalaktit značenje

šta znači Stalaktit

Na latinici: Definicija i značenje reči Stalaktit (od grčke reči: stalazo kapljem, stalaktos kapljav, koji kaplje)Minerali: kapljanik (ledena sveća) koji visi sa tavana ili sa strane pećine, a postaje kapanjem vode;suprotno: stalapoit.

Reč Stalaktit napisana unazad: stalaktit i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. сталазо капљем, сталактос капљав, који капље) мин. капљаник (ледена свећа) који виси са тавана или са стране пећине, а постаје капањем воде; супр. сталапоит.

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači