Skip to main content

štampa značenje

Šta znači štampa

Na latinici: Definicija i značenje reči štampa (ital. stampa) tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni listovi; stampa.

Reč štampa napisana unazad: apmatš

štampa se sastoji od 6 slova.

Šta je štampa

На Ћирилици: (итал. стампа) тисак, отисак неког новца; тискане ствари и рад око тога; дневни листови; стампа.

Slično: 
štafirati 1. snabdeti potrebnim, spremiti ; 2. ukrasi-ti, nakititi ; 3. sliv....
štafeta glasonoša, skoroteča, glasnik, ulak; sp. 1. utakmica u trčanju u ko...
štafelaj drvene nogare na kojima stoji slika dok je slikar radi....
štampa tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni li...
štala staja za goveda i konje....
štab 1. voj. oficiri dodeljeni kao pomoćnici, saradnici i savetnici koman...
Sve reči na slovo sh