Skip to main content

štampa značenje

šta znači štampa

Na latinici: Definicija i značenje reči štampa (ital. stampa) tisak, otisak nekog novca; tiskane stvari i rad oko toga; dnevni listovi; stampa.

Reč štampa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. стампа) тисак, отисак неког новца; тискане ствари и рад око тога; дневни листови; стампа.


Stavka Stavka je imenica koja znači odlomak, deo u knjizi ili na dokumentu....
Staklo Staklo je amorfni tvrdi materijal obično izbrušen i providan, napravl...
Star » Star • muški rod Bubnjar Bitlsa. » star • muški rod Ime većeg br...
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Sve reči na slovo s