Skip to main content

Start značenje

šta znači Start

Na latinici: Definicija i značenje reči Start (eng. start)sport: na trkačkim utakmicama: polazište, linija sa koje polaze takmiča-ri (trkači, pešaci, velosipedisti, avija-tičari, veslači, konji itd.); početni trenutak trke, utakmice; prvi nastup na nekom takmičenju; odlučan polazak na loptu koja se nalazi kod protivničkog igrača (u fudbalu).

Reč Start napisana unazad: start i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. старт) сп. на тркачким утакмицама: полазиште, линија са које полазе такмича-ри (тркачи, пешаци, велосипедисти, авија-тичари, веслачи, коњи итд.); почетни тренутак трке, утакмице; први наступ на неком такмичењу; одлучан полазак на лопту која се налази код противничког играча (у фудбалу).

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači