Skip to main content

Stataran značenje

šta znači Stataran

Na latinici: Definicija i značenje reči Stataran (latinski statarius koji se zbiva u stajanju) koji stoji mirno, nepomičan, trajan, koji polako napredne; statarna lektira čitanje sa zastajkivanjima radi objašnjavanja.

Reč Stataran napisana unazad: stataran i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. статариус који се збива у стајању) који стоји мирно, непомичан, трајан, који полако напредне; статарна лектира читање са застајкивањима ради објашњавања.

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači