Skip to main content

Statističar značenje

šta znači Statističar

Na latinici: Definicija i značenje reči Statističar (latinski status stanje) onaj koji prikazuje stanje čega u brojevima, koji se bavi statistikom

Reč Statističar napisana unazad: statističar i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. статус стање) онај који приказује стање чега у бројевима, који се бави статистиком

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači