Skip to main content

Statistike značenje

šta znači Statistike

Na latinici: Definicija i značenje reči Statistike (latinski status stanje) prvobitno: nauka o stanju u državi izraženom u brojevima; deo sociologije kojem je zadatak da, upoređujući u brojevima činjenice koje se javljaju u nekoj oblasti državnog i društvenog života, izvodi opšte zaključke i utvrđuje uzroke i posledice opažanjem utvrđenih činjenica, i da proučava metode sistematskog utvrđi-vanja, sređivanja i preglednog upoređi-vanja tih činjenica (npr. u oblasti škola, trgovine, poljoprivrede, zdravstvenog stanja nekog kraja, države, naroda itd.), statistika je „sredstvo (metod) za izuča-vanje netipičnih (kolektivnih) pojava".

Reč Statistike napisana unazad: statistike i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. статус стање) првобитно: наука о стању у држави израженом у бројевима; део социологије којем је задатак да, упоређујући у бројевима чињенице које се јављају у некој области државног и друштвеног живота, изводи опште закључке и утврђује узроке и последице опажањем утврђених чињеница, и да проучава методе систематског утврђи-вања, сређивања и прегледног упоређи-вања тих чињеница (нпр. у области школа, трговине, пољопривреде, здравственог стања неког краја, државе, народа итд.), статистика је „средство (метод) за изуча-вање нетипичних (колективних) појава".

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači