Skip to main content

Stavrofor značenje

šta znači Stavrofor

Na latinici: Definicija i značenje reči Stavrofor (od grčke reči: staurds, phepo nosim) krstonosac; u pravoslavno] crkvi: sveštenik-- protoprezviter odlikovan pravom da nosi o vratu zlatan krst; stavrofori pl. nosači krstova pri katoličkim crkvenim ophodima.

Reč Stavrofor napisana unazad: stavrofor i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. стаурдс, пхепо носим) крстоносац; у православно] цркви: свештеник-- протопрезвитер одликован правом да носи о врату златан крст; ставрофори пл. носачи крстова при католичким црквеним опходима.

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači