Skip to main content

Stazofobija značenje

šta znači Stazofobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Stazofobija (od grčke reči: stasis stajanje, phobos strah) tih. bolestan strah da se ne može držati uspravno.

Reč Stazofobija napisana unazad: stazofobija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. стасис стајање, пхобос страх) тих. болестан страх да се не може држати усправно.

Slično: 
Staciovirati namestiti, postaviti, npr. stražu....
Stacionaran koji miruje, stalan, nepokretan, postojan, koji ne menja mesto, utv...
Stacionar manja zdravstvena ustanova u kojoj bolesnici mogu da leže, bolesnič...
Stadija stanica, postaja; u katoličkim crkvenim ophodima: mesto na kome uče...
Stahanovac radnik koji se naročito ističe u radu, udarnik. ...
Stafiloplastika med. veštačke pravljenje nepca pomoću sluzokože usne duplje. ...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači