Skip to main content

Sub mode značenje

šta znači Sub mode

Na latinici: Definicija i značenje reči Sub mode (latinski sub modo)pravo: uz obavezu, pod uslovom (tj. da se nešto izvrši pa da se dobije izvesna korist, npr. kad neko nasledi imanje sub modo da ispuni kakav uslov, u protivnom gubi pravo na to imanje).

Reč Sub mode sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. суб модо) прав. уз обавезу, под условом (тј. да се нешто изврши па да се добије извесна корист, нпр. кад неко наследи имање суб модо да испуни какав услов, у противном губи право на то имање).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s