Skip to main content

Subsultus tendinum značenje

šta znači Subsultus tendinum

Na latinici: Definicija i značenje reči Subsultus tendinum (latinski subsultus tendinum) med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču.

Reč Subsultus tendinum sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (лат. субсултус тендинум) мед. поигравање жила; трзање мишића руке у самртном грчу.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s