Skip to main content

Subsekvens značenje

šta znači Subsekvens

Na latinici: Definicija i značenje reči Subsekvens (latinski subsequor idem za kim ili za čim, subsequens) sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno.

Reč Subsekvens napisana unazad: subsekvens i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. субсеqуор идем за ким или за чим, субсеqуенс) следеће, наредио, које се односи на нешто претходно.

Slično: 
Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s