Skip to main content

Subsekvens značenje

šta znači Subsekvens

Na latinici: Definicija i značenje reči Subsekvens (latinski subsequor idem za kim ili za čim, subsequens) sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno.

Reč Subsekvens sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. субсеqуор идем за ким или за чим, субсеqуенс) следеће, наредио, које се односи на нешто претходно.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s