Skip to main content

Sub una specije značenje

šta znači Sub una specije

Na latinici: Definicija i značenje reči Sub una specije (latinski sub una specie) pod jednim vidom, naime samo sa hlebom (kako se katolici pričešćuju).

Reč Sub una specije napisana unazad: sub una specije i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. суб уна специе) под једним видом, наиме само са хлебом (како се католици причешћују).

Slično: 
Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s