Skip to main content

Sub voce značenje

šta znači Sub voce

Na latinici: Definicija i značenje reči Sub voce (latinski sub voce) pod reči . . . (kod upućivanja na neki rečnik); v. voks.

Reč Sub voce sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. суб воце) под речи . . . (код упућивања на неки речник); в. вокс.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s