Skip to main content

Sub značenje

šta znači Sub

Na latinici: Definicija i značenje reči Sub (latinski sub) predlog, javlja se u mnogim složenicama i znači: 1. za prostor na pitanje „kuda": pod, do, u; 2. za vreme: oko, baš pred, odmah posle; 3. za stanje: pod; 4. za prostor na pitanje „gde": pod, ispod; 5. za vreme: u toku, pri, oko, za vreme; pred bezvučnim suglasnicima: sun-.

Reč Sub sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (лат. суб) предлог, јавља се у многим сложеницама и значи: 1. за простор на питање „куда": под, до, у; 2. за време: око, баш пред, одмах после; 3. за стање: под; 4. за простор на питање „где": под, испод; 5. за време: у току, при, око, за време; пред безвучним сугласницима: сун-.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s