Skip to main content

Subalimentacija značenje

šta znači Subalimentacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subalimentacija (latinski sub, alimentum hrana, od latinske reči: subalimentatio)medicina: pothranjivanu, nedovoljna ishrana, nedovoljnost količine hrane potrebne za povoljno stanje i razvitak organizma.

Reč Subalimentacija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. суб, алиментум храна, нлат. субалиментатио) мед. потхрањивану, недовољна исхрана, недовољност количине хране потребне за повољно стање и развитак организма.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s