Skip to main content

Subalternacija značenje

šta znači Subalternacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subalternacija (od latinske reči: subalternatio) logika: odnos podređenosti užih pojmova prema op-štijim, posebnih sudova prema opštim.

Reč Subalternacija napisana unazad: subalternacija i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. субалтернатио) лог. однос подређености ужих појмова према оп-штијим, посебних судова према општим.

Slično: 
Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s