Skip to main content

Subarktičan značenje

šta znači Subarktičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Subarktičan (latinski sub, od grčke reči: arktos sever) koji se nalazi ispod severnog stožera, sever-nog pola,to jest u ledenom pojasu.

Reč Subarktičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. суб, грч. арктос север) који се налази испод северног стожера, север-ног пола, тј. у леденом појасу.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s