Skip to main content

Subaša značenje

šta znači Subaša

Na latinici: Definicija i značenje reči Subaša (tur. suba§i) gradski nadzornik u Turskoj Carevini, predstavnik dahijske vlasti u selima u Srbiji pred prvi srpski ustanak.

Reč Subaša sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. суба§и) градски надзорник у Турској Царевини, представник дахијске власти у селима у Србији пред први српски устанак.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s