Skip to main content

Subdermalan značenje

šta znači Subdermalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Subdermalan (latinski sub, od grčke reči: derma koža)anatomija: potkožni, koji se nalazi pod kožom površine tela.

Reč Subdermalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. суб, грч. дерма кожа) знат. поткожни, који се налази под кожом површине тела.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s