Skip to main content

Subditicijus infavs značenje

šta znači Subditicijus infavs

Na latinici: Definicija i značenje reči Subditicijus infavs (latinski subdititius infans)pravo: podmetnuto dete; kopile.

Reč Subditicijus infavs sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (лат. субдититиус инфанс) прав. подметнуто дете; копиле.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s