Skip to main content

Subdominanta značenje

šta znači Subdominanta

Na latinici: Definicija i značenje reči Subdominanta (ital. sub-dominante) muz. donja dominanta, ton ispod dominante, četvrti ton u dijatonskoj skali tonova.

Reč Subdominanta sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. суб-доминанте) муз. доња доминанта, тон испод доминанте, четврти тон у дијатонској скали тонова.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s