Skip to main content

Subito značenje

šta znači Subito

Na latinici: Definicija i značenje reči Subito (latinski subito) iznenada, odjednom; muz. brzo, žurno.

Reč Subito sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. субито) изненада, одједном; муз. брзо, журно.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s