Skip to main content

Subjekat značenje

šta znači Subjekat

Na latinici: Definicija i značenje reči Subjekat (latinski subjectum ono što je podmetnuto) podloga, temelj; gran. podmet, osnovni pojam, predmet o kome se u rečenici nešto iskazuje; lice, osoba (za razliku od objekta ili stvari);figurativno: čovek s obzirom na sposobnost ili valjanost svoju za neki (podređeni) posao, naročito: apotekarski pomoćnik; upotrebljava se i u prezrivom smislu mesto: osoba, čovek; fil. nosilac doživljaja, ono što ima opažaje, predstave, osećaje i želje,to jest ja.

Reč Subjekat sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. субјецтум оно што је подметнуто) подлога, темељ; гран. подмет, основни појам, предмет о коме се у реченици нешто исказује; лице, особа (за разлику од објекта или ствари); фиг. човек с обзиром на способност или ваљаност своју за неки (подређени) посао, нарочито: апотекарски помоћник; употребљава се и у презривом смислу место: особа, човек; фил. носилац доживљаја, оно што има опажаје, представе, осећаје и жеље, тј. ја.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s