Skip to main content

Subjekcija značenje

šta znači Subjekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subjekcija (latinski subjectio podmetanje) retorika: pitanje koje govornik sam sebi postavlja, pa zatim sam na njega odgovara.

Reč Subjekcija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. субјецтио подметање) рет. питање које говорник сам себи поставља, па затим сам на њега одговара.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s