Skip to main content

Subjekcija značenje

šta znači Subjekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subjekcija (latinski subjectio podmetanje) retorika: pitanje koje govornik sam sebi postavlja, pa zatim sam na njega odgovara.

Reč Subjekcija napisana unazad: subjekcija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. субјецтио подметање) рет. питање које говорник сам себи поставља, па затим сам на њега одговара.

Slično: 
Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s