Skip to main content

Subjektivitet značenje

šta znači Subjektivitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Subjektivitet (od latinske reči: subjectivitas) postojanje i važenje nečega samo za duh koji saznaje, lično opažanje i shvatanje; jednostranost, pristrasnost;suprotno: objektivitet.

Reč Subjektivitet sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. субјецтивитас) постојање и важење нечега само за дух који сазнаје, лично опажање и схватање; једностраност, пристрасност; супр. објективитет.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s